Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. 8. 2011

Odstranění elektroměru JKL Parking s.r.o. umístěným v č.p. 654

Vážení spoluvlastníci,

již od roku 2008, kdy první výbor našeho SVJ učinil první kroky, se táhne "kauza" elektrické přípojky sousedícího parkoviště ve vlastnictví JKL Parking s.r.o. připojené na náš dům v č.p. 654.

Z pověření shromáždění začal stávající výbor usilovat o vyřešní této věci a oslovil jednatele společnosti JKL Parking s.r.o pana Lubomíra Tusjaka, aby předložil veškeré dokumenty stavebního úřadu schvalující umístění stavby (el. přípopjka) do našeho domu a prokázal se kopiemi faktur od PRE o úhradě nákladů takto odebírané el. energie pro potřeby parkoviště za minulá období. Tuto naši výzvu ignoroval a protože výbor nedostal ani řádné vysvětlení od PRE a.s., na kterou se obrátil s žádostí o vysvětlení, musel oslovit odbor výstavby stavebního úřadu MČP11, aby přezkoumal tuto situaci.

Odbor výstavby MČP11 vydal dne 22.7. 2011 rozhodnutí  o odstaranění stavby: "Elektrická přípojka s elektroměrem umístěným v č.p. 654 ul. Štichova." Zde mimo jiné uvádí i toto závažné zjištění:

... elektrická přípojka v délce cca 200 m propojující vrátnici u vjezdu na parkoviště s bytovým domem Štichova č.p. 654 je přes elektroměr C 121831 napojena na domovní rozvod elektřiny.

Vlastník stavby JKL PARKING s.r.o. byl povinnen odstranit na vlastní náklady tuto přípojku do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Celé rozhodnutí čtěte zde: ROZHODNUTÍ ODBORU VÝSTAVBY

Nicméně JKL Parking se prostřednictvím pana Tusjaka odvolal proti tomuto rozhodnutí dne 8.8 2011

čtěte zde: Odvolání JKL Parking k rozhodnutí odboru výstavby

Odbor výstavby informoval o tomto odvolání : Výzva odboru výstavby k odvolání JKL Parking

Výbor našeho společenství se vyjádřil jak k rozhodnutí odboru výstavby tak k odvolání společnosti Parking s.r.o.

Vyjádření SVD Štichova k odvolání JKL Parking:   Vyjádření SVD Štichova k odvolání JKL Parking

 

Ze všech těchto dokumentů jsou patrné následující věci:

1) Povolení k umístění elektroměru do našeho domu a jeho svedení na na domovní rozvod elektřiny nepovolil tehdejší vlastník Stavební bytové družstvo Stavbař, ale jen tři lidé tehdejší domovní samosprávy (Jiřina Kuchařová, Zbyněk Souček, Anna Nováková), kteří k takovému úkonu neměli oprávnění.

Originál "dokument" Samosprávy z roku 1995: Souhlas samosprávy z roku 1995 s připojením elekroměru do cp. 654

2) Pokud se JKL Parking neprokáže formou faktur o úhradě odebrané el. energie, a vzhledem ke zjištění odboru výstavby (...."el. vedení je napojeno na domovní rozvod elektřiny"), je zřejmé, že od roku 1995 dochází k úhradě spotřeby elektřiny parkoviště prostřednictvím všech spoluvlastníků společných prostor domu Štichova 651-654 a to v položce "spotřeba elektřiny společných prostor".

O dalším pokračování této věci vás budeme průběžně informovat a je na vás, abyste sami na příštím shromáždění rozhodli, jak v této věci postupovat dále.

výbor SVJ